مشخصات دستگاهها

ماشین سازی نیوتن صنعت


۱-ورق دستگاه از نوع فولادst37
۲-داراي تابلو برق كاملا مجهز وايمني
۳-نماي سنجش مخزن اب
۴-اتوماتيك ونيمه اتوماتيك
۵- ۶ ماه ضمانت
۶-کیفیت مناسب و مرغوبیت بالا
۷- ده سال خدمات پس از فروش
۸-بهینه در مصرف انرژی

۱-وزن دستگاه۱۲۵۰ كيلو گرم
۲-مخزن اب ۱۰۰۰ ليتري
۳-الكتروپمپ ۱۰ اسب وبا ۵/۴بار فشار
۴-سبد بار گيري۱۵۰ در ۱۴۵ سانتي متر با ظرفيت بار ۹۰۰ كيلو گرم
۵-مشعل گازوئيل سوز يا گاز سوز براي گرم شدن اب مخزن دستگاه با قابليت گرم كردن ۸۰ درجه سانتي گراد در ۴۰ دقيقه
۶-داراي دريچه تخليه اب ومازاد
۷-داراي سيم كلاج براي ازاد سازی سبد بار گيري

۱- وزن دستگاه ۱۳۵۰ كيلو گرم
۲-مخزن اب ۱۱۰۰ ليتري
۳-الكتروپمپ با فشار ۵/۴ بار
۴-سبد بار گيري ۱۵۰cm  با ظرفيت با ۹۰۰kg
۵-داراي دو دريچه تخليه اب وشست وشو كف دستگاه
۶-داراي چربي گير برقي
۷-مشعل گازوئيل سوز يا گاز سوز براي گرم شدن اب مخزن دستگاه با قابليت گرم كردن ۸۰ درجه سانتي گراد در ۴۰ دقيقه

۱- وزن دستگاه ۵۰۰ كيلو گرم
۲- مخزن اب ۴۰۰ ليتر
۳-الكترو پمپ اب با ۵/۲ بار فشار
۴- سبد بار گيري به قطر ۱۱۰ سانتی متر با ظرفيت بار ۳۵۰ كيلو گرم
۵-مشعل گازوئيل سوز يا گاز سوز براي گرم شدن اب مخزن دستگاه با قابليت گرم كردن ۸۰ درجه سانتي گراد در ۲۰ دقيقه
۶- داراي دريچه تخليه اب ومازاد
۷_دارای گیربکس برای چرخش سبد دستگاه

مشخصات مشترك دستگاهای قطعه شویی

۱-ورق دستگاه از نوع فولادst37
۲-داراي تابلو برق كاملا مجهز وايمني
۳-نماي سنجش مخزن اب
۴-اتوماتيك ونيمه اتوماتيك
۵- ۶ ماه ضمانت
۶-کیفیت مناسب و مرغوبیت بالا
۷- ده سال خدمات پس از فروش
۸-بهینه در مصرف انرژی

.

مشخصات دستگاه قطعه شويي مكعب

۱-وزن دستگاه۱۲۵۰ كيلو گرم
۲-مخزن اب ۱۰۰۰ ليتري
۳-الكتروپمپ ۱۰ اسب وبا ۵/۴بار فشار
۴-سبد بار گيري۱۵۰ در ۱۴۵ سانتي متر با ظرفيت بار ۹۰۰ كيلو گرم
۵-مشعل گازوئيل سوز يا گاز سوز براي گرم شدن اب مخزن دستگاه با قابليت گرم كردن ۸۰ درجه سانتي گراد در ۴۰ دقيقه
۶-داراي دريچه تخليه اب ومازاد
۷-داراي سيم كلاج براي ازاد سازی سبد بار گيري

.

مشخصات دستگاه قطعه شويی گرد

۱- وزن دستگاه ۱۳۵۰ كيلو گرم
۲-مخزن اب ۱۱۰۰ ليتري
۳-الكتروپمپ با فشار ۵/۴ بار
۴-سبد بار گيري ۱۵۰cm  با ظرفيت با ۹۰۰kg
۵-داراي دو دريچه تخليه اب وشست وشو كف دستگاه
۶-داراي چربي گير برقي
۷-مشعل گازوئيل سوز يا گاز سوز براي گرم شدن اب مخزن دستگاه با قابليت گرم كردن ۸۰ درجه سانتي گراد در ۴۰ دقيقه

.

مشخصات دستگاه قطعه شويي صندوقی

۱- وزن دستگاه ۵۰۰ كيلو گرم
۲- مخزن اب ۴۰۰ ليتر
۳-الكترو پمپ اب با ۵/۲ بار فشار
۴- سبد بار گيري به قطر ۱۱۰ سانتی متر با ظرفيت بار ۳۵۰ كيلو گرم
۵-مشعل گازوئيل سوز يا گاز سوز براي گرم شدن اب مخزن دستگاه با قابليت گرم كردن ۸۰ درجه سانتي گراد در ۲۰ دقيقه
۶- داراي دريچه تخليه اب ومازاد
۷_دارای گیربکس برای چرخش سبد دستگاه